facebook-icongoogle-plus-icon

MŠ Šulekova

materska-skola-sulekova
Link: http://www.rzmssulekova.sk/

vznikla v roku 1984, od mája 2002 je samostatná organizácia s právnou subjektivitou.

Materská škola je šesťtriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich
rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Umiestnená je v blízkosti lokality Horského parku. Areál materskej školy je rozľahlý, zatrávnený, s kĺzačkami, pieskoviskami, hojdačkami, detským
dopravným ihriskom a rôznymi vonkajšími hracími zariadeniami.